İçeriğe geç

AKADEMİ KPSS KURSU Yazılar

TÜM BRANŞLARDA ÖABT

 

 BRANŞLAR  PROGRAMLAR

Fen ve Teknoloji Öğretmenliği:180 saat

Fizik:60

Kimya:60

Biyoloji:60

Alan öğretimi:10

1 KİTAP SETİ+10 DENEME

Haftalık 9 saat ders veriliyor

Lise Matematik ve İlköğretim Matematik Öğretmenliği:-100 saat

Analiz:25

Cebir:25

Geometri:25

Uygulamalı matematik:25

1 KİTAP SETİ+10 DENEME

Haftalık 5 saat ders veriliyor

Sınıf öğretmenliği:320 saat

Fizik:20

Kimya:20

Biyoloji:20

Matematik:60

Türkçe:30

Edebiyat:20

Tarih: 15

Coğrafya:15

Fizik-kimya-biyoloji haftada 9 saat

Matematik haftada 2 saat

Türkçe haftada 2 saat

Edebiyat haftada 2 saat

Tarih haftada 2 saat

Coğrafya haftada 2 saat

1 KİTAP SETİ+10 DENEME

Haftalık 16 saat ders veriliyor

Ingilizce -60 saat 

Dil yeteneği:20

Dil bilimi:20

Edebiyat:201 KİTAP SETİ+10 DENEME

Haftada 3 saat ders verilecek

Sosyal bilgiler öğretmenliği-120 saat

Tarih ve siyaset Bilimi:40

Coğrafya:40

Sosyal bilimler:40

1 KİTAP KONU VE SORU KİTAP SETİ+

10 DENEME

Haftalık 6 saat ders veriliyor

Turkçe: 135 saat

Anlama ve Anlatma Teknikleri

Dil Bilimi

Eski Türk Edebiyatı

Yeni Türk Edebiyatı

Türk Halk Edebiyatı

Çocuk Edebiyatı: 

1 KİTAP SETİ+10 DENEME

Haftalık 6 saat ders veriliyor

Edebiyat:135 saat  

Eski Türk Dili

Yeni Türk Dili

Eski Türk Edebiyatı

Yeni Türk Edebiyatı

Türk Halk Edebiyatı

1 KİTAP SETİ+10 DENEME

Haftalık 6 saat ders veriliyor

Tarih-60 saat

Tarih metodu

Eskiçağ tarihi

İslamiyet öncesi Türk tarihi

Ortaçağ İslam tarihi

Osmanlı tarihi

Türkiye cumhuriyeti tarihi

Genel dünya tarihi

XX.yy türk ve dünya tarihi

1 KİTAP SETİ+10 DENEME

Haftada 3 saat

Coğrafya -80 saat

Fiziki coğrafya

Beşeri ve Ekonomik Coğrafya

Bölgeler ve Ülkeler Coğrafyası

1 KİTAP SETİ+10 DENEME

Haftada 3 saat

Fizik -80 saat

MekanikElektrik ve Manyetizma

Madde ve özellikleri

Dalgalar ve optik

Modern Fizik

Fen ve teknoloji öğretmenleri ile birlikte alan dersleri verilecektir.

1 KİTAP SETİ+10 DENEME

Haftada:3 saat

Kimya-80 saat

Analitik kimya

Anorganik kimya

Fizikokimya

Fen ve teknoloji öğretmenleri ile birlikte alan dersleri verilecektir.

1 KİTAP SETİ+10 DENEME

Haftada:3 saat

Biyoloji-80 saat

Hücre ve metabolizma

Bitki biyolojisi

İnsan ve Hayvan Biyolojisi

Ekoloji

Canlıların sınıflandırılması

Genetik ve evrim

Fen ve teknoloji öğretmenleri ile birlikte alan dersleri verilecektir.

1 KİTAP SETİ+10 DENEME

Haftada:3 saat

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi-120 saat

Hz. Muhammed’in Hayatı ve Sünneti

Kur’an-ı Kerimin Muhtevasını Anlama

Temel Dini Bilgiler (İslâm, İman Esasları ve İbadetleri)

İslam Ahlakı, Estetiği ve Felsefesi

Günümüz Türkiye’sindeki İslam Mezhep ve Yorumları

Din Bilimleri (Din Sosyolojisi, Din Psikolojisi, Dinler Tarihi, Din Eğitimi, Din Felsefesi)

KONU+SORU KİTAP SETİ+20 DENEME

Konu ve soru setini öğrenci kendisi seçiyor.

Haftalık 4 saat ders veriliyor

Okul öncesi Öğretmenliği

Okul Öncesi Eğitime Giriş   

İnsan Anatomisi ve Fizyolojisi 

Psikoloji 

Anne-Çocuk Sağlığı ve İlkyardım 

Anne-Çocuk Beslenmesi 

Erken Çocukluk Döneminde Gelişim 

Yaratıcılık ve Geliştirilmesi   

Çocukta Oyun Gelişimi 

Çocuk Edebiyatı 

Çocuk Ruh Sağlığı 

Drama 

Özel Öğretim Yöntemleri II 

Anne-Baba Eğitimi 

İlköğretime Hazırlık ve İlköğretim Programları 

KONU+SORU KİTAP SETİ+20 DENEME

Konu ve soru setini öğrenci kendisi seçiyor.

Haftalık 4 saat ders veriliyor

Rehberlik-120 saat

Temel Psikolojik Kavramlar 

Psikolojik Danışma Kuram İlke ve Teknikleri 

Davranış ve Uyum Problemleri

Bireyi Tanıma Teknikleri 

Bireyle ve Grupla Psikolojik Danışma 

Mesleki Rehberlik ve Kariyer Danışmanlığı 

Psikolojik Danışma ve Rehberlikte Araştırma ve Program Geliştirme 

Meslek Etiği ve Yasal Konular 

1 KİTAP SETİ+10 DENEME

Haftada: 6 saat

REHBERLİK

KURUMUMUZDA REHBERLİK HİZMETLERİ EĞİTİM PSİKOLOGU MUSTAFA AKYOL TARAFINDAN VERİLMEKTEDİR. Bireysel rehberlik Grupla rehberlik Bireysel psikolojik danışma Grupla psikolojik danışma Eğitsel rehberlik Kişisel rehberlik Burdon dikkat…